Vi besiktigar:

  • Badrum 
  • Dräneringar 
  • Krypgrunder 
  • Vindar 
  • Lägenhetsbesiktning 
  • Inför/efter renoveringar 
  • Engångsbesiktningar 
  • Löpande besiktningar 
  • Kvalitetsäkringar
Certifikat för besiktning m.m.

Minimera risker för dåligt utfört arbete.

För att säkerställa din renovering bör du anlita en besiktningsman som även fungerar som projektledare.  

Vi följer din renovering från start till mål.

Tyvärr har det visat sig att det förekommer oseriösa entreprenörer som har certifiering för tätskiktsarbete men utförs av hantverkare som inte har behörighet.

Det är viktigt i detta sammanhang att du som kund får kvalitetsintyg med läslig underskrift av den hantverkare som utfört tätskiktsarbetet.

November 02, 2012

November 01, 2012

Kontakta oss!

Besiktningbadrum
UDDVÄGEN 13
749 50 Ekolsund

Tel: 0767 - 95 47 85

info@besiktningbadrum.se

Via formulär:

Kontakta oss direkt på ovanstående adress.