Besiktning

Du vet säkert redan att vatten är villan/lägenhetens värsta fiende? papers1.jpg

Det är därför av största vikt att arbetet är korrekt utfört enligt gällande branchregler.

Du kan känna dig trygg med att veta att du har ett badrum som är fackmässigt utfört.

Om du funderar på att sälja kan du ge trygghet åt eventuella köpare. Om skadan väl är framme så har du betydligt störra chanser att få rätt mot försäkringsbolaget. Ring oss eller sänd oss en e-post på info@besiktningbadrum.se om du söker en besiktningsman.

Beställaren erhåller ett besiktningsutlåtande vilket innebär ett oberoende och tillförlitligt underlag erhålls för att visa upp för försäkringsbolag eller om det uppstår en tvist mellan dig och en motpart/entreprenör.

Vi besiktigar det mesta inom våtrum:

Fortlöpande besiktningar under hela bad eller våtrums renoveringen, se vår kvalitetsprocess
Att genomföra denna kontroll/besiktning av badrummet är en billig och enkel gardering mot framtida bekymmer.
Efter besiktningen utfärdas ett besiktningsutlåtande som kan vara bra att ha vid en framtida försäljning

Efterbesiktning. Besiktning av fel som åtgärdats sedan tidigare besiktning. 

Löpande besiktning Utförs under entreprenadens utförande.

Slutbesiktning. Verkställs då entreprenaden är färdigställd. 

Särskild besiktning. Kan ske om beställaren senast tre månader efter slutbesiktningen skriftligt påtalat ett fel. 

Överbesiktning. Utförs av besiktningsnämnd inom två veckor efter det att entreprenören fått ta del av besiktningsutlåtandet. Kan begäras av båda parter.

Genom att anlita oss kan du känna dig trygg!

Kvalitetssäkring av badrumsrenoveringar

Har du hört om fortlöpande besiktning?
Det betyder att ni anlitar en besiktningsman för att utföra besiktning av varje moment vid bygget av ditt nya badrum, spa eller pool. 
Vid en kvalitetssäkring utför vi första besiktningen innan första hantverkaren kommer på plats. Därefter utför vi en kvalitetssäkring inför varje moment

Kontroll 1
besiktningsmannen är på plats innan hantverkarna startar sitt arbete. 
Vi går ingenom förutsättningar för att jobbet skall bli väl utfört. 
Vi tittar också på saker som kan vara extra viktigt att tänka på i just din våtrumsmiljö.

Kontroll 2-3,4,5
Hantverkarna har börjat jobba och din besiktningsman är på plats för att se över varje moment av det pågående arbetet. 
Om arbetet får godkänt här går det vidare till steg 5.

Kontroll 6
Slutbesiktning av arbetet. besiktningsmannen går nogrant igenom hela ditt badrum, terass, pool eller kök. 
Anmärkningar enligt protokoll redovisas till dig som beställare.

Värde och trygghet 
Genom att anliga en besiktningsman för att utföra en nogrann kvalitetssäkring får du både en trygghet genom att veta att våtrumsmiljö är korrekt byggd men också ett högre värde vid en eventuell försäljning där köparen också kan känna sig trygg.

sketch1.png