Prislista

Besiktning av: Exkl moms Inkl moms
 1:a, våtrum i villa/brf/lght  4000:-  5000:-
 2:a våtrum i samma villa/lght  2500:-  3125:-
 3:e våtrum i samma villa/lght  1500:-  1875:-
 Klinkergolv i villa / bostadrätt / lägenhet: V-rum, kök, hall m.m  4000:-  5000:-
Kvalitetssäkring av:      Exkl moms Inkl moms
 1:a badrum med betongbjälklag, 3 besök                                     5000:-  6250:-
 1:a badrum med träbjälklag, 4 besök  6000:-  7500:-
 2 :a badrum med betongbjälklag, 3 besök  4000:-  5000:-
 2:a badrum med träbjälklag, 4 besök  5000:-  6250:-
 3. Tvättstuga i villa/brf/lght  4000:-  5000:-
 4. Gäst-wc i villa/brf/lght  3000:-  3750:-

Milersättning tillkommer enl statliga normer