Fukt & Mögel

Mögel
Mögel i bostadMögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade trådar (hyfer). I ett sammanhängande nätverk är alla celler genetiskt identiska, och anses därför vara en individ. Mögel växer på ett näringsinnehållande substrat, till exempel ved och andra organiska material. Mögel trivs i en fuktig miljö och drabbar ofta bostäder med dålig luftventilation eller bristfälligt fuktskydd. Mögel växer också på oorganiska material som till exempel betong om ytan är nedsmutsad med damm, jord eller annan smuts.

Många olika svampar som inte är närmare släkt med varandra kan bilda mögel. 
De lever huvudsakligen på att bryta ned dött material, 

De svampar vi vanligtvis finner i våra hus kan delas in i olika klasser

* Mögelsvamp, * Blånadssvamp 

* Rötsvamp och Hussvamp 

*  Aktinomycete

Mögelsvamp
Mögel och mögelsvampar ger upphov till allergier, astma och andra mediciniska besvär. De avger även dålig lukt. Regelbunden tillsyn och underhåll håller mögel borta.  Mögel trivs bäst vid temperatur kring 20 till 30 grader varmt och att den relativa luftfuktigheten överstiger 75 %.
Mögelsvamparna utvecklar inga sporer om luftfuktigheten är under 75 %. 75 % är den kritiska nivån. Om den relativa luftfuktigheten överstiger 99 % är risken för mögelsvampar stor.

Blånadssvamp
Blånadssvampar växer i död ved eller virke, där de kan penetrera några millimeter och missfärgar virket (svart - blått - grått - grönt), vilket oftast inte tar någon större skada. Blånadssvamp kan angripa trä snabbare än andra former av röta, och det förekommer att avverkade träd som blivit kvar i skogen lite för länge kan angripas av blånadssvamp

Rötsvamp 
Rötsvampar är den grupp av mikroorganismer som ställer till med den största skadegörelsen på virke. 
För att rötsvampar ska kunna etablera sig och växa i virke krävs att svampen har tillgång till fritt vatten. Det innebär att fuktkvoten måste vara över fibermättnadspunkten, cirka 30 %. 

Hussvamp
De allvarligaste träförstörande svamparna i byggnader är hussvampen, källarsvampen och vedmusslingen. Hussvampen

Aktinomyceter
Bakterier som kan indikera tillväxt i rörnätet till följd av olämpliga materialval/ämnen (naturmaterial såsom gummi med flera) och dålig omsättning. Aktinomyceter kan ge lukt och smak.

Sanera mögel
Att sanera mögel innebär inte bara att döda möglet utan också att få bort gifterna.
För det ändamålet kan man använda luftrenare med fotokatalys
Gift från mögel
Visste du att vanligt gift från mögel, s.k. mögelgift är långt farligare än vad som innan varit känt. Forskare går ut med varningsrapporter