Sanering och återställning

Att sanera mögel/fuktskadat material kräver god kunskap i hur mögel och bakterier växer och sprider sig. Därför är det till stor fördel att vi har lång erfarenhet av att utreda samt att åtgärda, all kompetens under samma tak.

Mögel och bakteriesanering är ofta ett komplext och avancerat område. Här arbetar vi tillsammans med vårt nätverk som är de främsta inom området. De medverkar till att lösa era problem professionellt och långsiktigt.
Kontakta oss så hjälper vi till med hela saneringsprocessen från utredning, kontroll till behandling och genomfört arbete.

Är ditt hus sjukt, angripet, skadat? Vi medverkar till att lösa era problem professionellt och långsiktigt.

Ett nogrannt förarbete är ett måste för att få ett hållbart och lyckat slutresultat
När det gäller mögel och bakteriesanering är det viktigt att lägga upp arbetet på rätt sätt så att slutresultatet blir det eftersökta.
Nogrann analys av problemet ger vid hand vilket saneringssystem som skall användas och hur man kan komma till rätta med problemet samt förebygga att det återkommer.

 Sanering 
Sanering av mögel