Utredning av orsaker

Mögelteknisk besiktning
En mögelteknisk besiktning börjar med att mögelteknikern tillsammans med kunden går igenom de ritningar och handlingar som finns tillgängliga för objektet. Sedan gör mögelteknikern en okulär besiktning av husets tillgängliga utrymmen, såsom grund, vind, in- och utsida.

Därefter görs povtagningen på utsedda platser. 

Därefter går mögelteknikern och kunden igenom besiktningen muntligt om de fel och skador som eventuellt har upptäckts. Efter cirka en vecka får kunden hem ett protokoll som innehåller rapport om det som upptäcktes, och eventuella vidare rekommendationer och åtgärder.

Provtagnings metoder:

Provtagning sker vid vidare teknisk undersökning. Anledningen till att man gör provtagningar är för att få reda vad det är som ger lukter eller symptom i en byggnad. Det finns flera olika typer av prov man kan göra för att komma fram till den rätta åtgärden/lösningen.

Exempel på några provtagningsmetoder: 
Mikrobiologisk materialanalys av byggnadsmaterial:
Denna metod visar om det finns levande eller döda mikroorganismer (mögel och bakterier) samt hur mycket. Den visar även vilken art av svampar och bakterier som materialet innehåller. 

Kemisk luftanalys (M-VOC):
Denna metod visar om det finns några flyktiga organiska ämnen i luften, som bl.a. kan avges av mögel och bakterier, fuktskadat byggmateriel, mjukgörare i plastmaterial och förtvålning av mattlim. 

M-VOC materialanalys:
Denna metod visar om ett material avger emissioner (lukter).T.ex. när en plastmatta är limmad på för tidigt direkt på en betongkonstruktion eller blivit fuktskadad efteråt så bildas det bl.a. 2-etyl-1-hexanol och 1-butanol som avgår till rumsluften men också transporteras djupt ner i betongen och lagras där i flera år efter att fukten torkat ut. 

Mögelhundsök
Hundarna är specialutbildade att med tasskrafs markera för onormal mikrobiell förekomst. Med detta menas att en onormal skadeflora och/eller ett onormalt stort antal mikroorganismer förekommer på en viss ytenhet (material i konstruktionen). 

Fuktmätning
Fuktmätning är ett bra alternativ när man vill veta om det finns några aktiva läckage i byggnaden eller om man ska ta reda på om en betongkonstruktion är fuktig t.ex. påverkad av markfukt. Observera att man enbart med fuktmätning aldrig kan lokalisera en mögel/bakterieskada. 

Ventilatonskontroll
Att ha en fungerande ventilation är viktigt. Ventilationen ska leda bort fukt och förorenad luft. Med okulärbesiktningar och flödesmätningar kan man ofta konstatera om man har en riktigt fungerande ventilation i byggnaden