Sjuka hus

Vad innebär sjuka-hus?

Sjuka-hus är benämningen på en byggnad där det i större omfattning än normalt förekommer människor som får symptom som 
• irritation i ögon, näsa och hals 
• torrhetskänsla i slemhinnor och hud 
• hudutslag, trötthet, huvudvärk och illamående när man vistas i byggnaden. Sjuka-hus symptom är kopplade till icke industriella arbetsplatser som offentliga lokaler, kontor, skolor daghem och bostäder.

Svårigheten med sjuka-hus är att orsakerna till människornas besvär är osäkra. Mycket talar för att problemet beror på en samverkan mellan flera olika faktorer.  Det är viktigt att man har en helhetssyn och tar fram en plan för lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med de hälsoproblem som orsakas av innemiljön. Arbetsmiljöverket kan genom att föreslå att arbetsgivaren upprättar en handlingsplan få igång en process som på ett effektivt och systematiskt sätt leder till en förbättrad arbetsmiljö.

Orsaker till sjukahus
Vatten- och fuktskador i byggnader är ofta ett grundläggande problem. Detta kan bl.a. medföra mögel- och bakterie påväxt och avgång av flyktiga kemiska ämnen från byggnadsmaterial. 

När betongkonstruktioner inte får torka ut ordentligt innan lim och mattor läggs på kan det leda till att limmet bryts ner och avger produkter som kan orsaka hälsobesvär. 

Andra orsaker är ventilationsproblem p.g.a. dålig funktion och brist på underhåll. Slagregn, nederbörd, kondensation och luftfukt, byggfukt, felaktig ventilation, läckage, felaktig luftspalt, ytvatten, markfukt, kapillär sugning, felaktig dränering. 
De vanligaste orsakerna till mögel- och bakterie påväxt; 

Hälsobesvär
Vilka som känner av symptom i ett sjukt hus är väldigt individuellt och beror bl.a. på: arvsanlag, hälsotillstånd och hur lång tid man disponerats i den utsatta miljön, mögelart och dos. 

Kort om sjukahus
Man kan aldrig torka ut eller på kemisk väg få bukt med mögel/bakterieskada. 
Ca 95 % av alla mögelskador är dolda i konstruktionen., 60-, 70-, 80-, 90-talshus och felaktigt renoverade äldre hus är de som är i riskzonen för sjuka hus. 
Det är sällan man känner någon speciell lukt i ett så kallat sjukt hus om man inte är van. Med enbart fuktmätning kan man aldrig lokalisera mögel/bakterieskada. 
Mögel och bakterier avger lukt M-VOC (som vi inte behöver känna) trots att fukten har avlägsnats. 
Man kan aldrig allergitesta fram ett "sjukahus-symptom". Människans luktsinneceller mättas efter 2-15 sekunder. 

Handlingsplan vid sjukahus